Články & návody

Daňová kancelář s.r.o. Brno - vedení podvojného účetnictví a daňové evidence pro firmy všech velikostí

Klempířství Dambor Brno - klempířské a pokrývačské práce pro zákazníky z Brna a okolí.

Zámkař Hanák - zámečnické práce Brno a okolí.

S.B. Comp. spol. s r.o. - kotvy do betonu značky MUNGO.

Rekvalifikační kurzy Brno - databáze rekvalifikačních i obecných kurzů.

DŘEVOTRADING s.r.o.prodej euro palet Brno.

Spedice Brno Joppa Logistics s.r.o - komplexní služby v oblasti spedice.

Dentální hygiena Brno - prevence onemocnění dutiny ústní.

Otevírání aut Brno - otevření auta bez klíčů. Nonstop.

Kancelářské stoly na míru - vyrábíme kancelářský nábytek na míru.

Pronájem montážní plošiny Brno - MT Pracovní plošiny.

Flexamiauto.cz - repasovaná turbodmychadla i nové turbodmychadla pro všechny typy vozů.

MKM Jazyková škola Brno - kvalitní výuka jazyků v centru Brna.

HN Brno - prodejna hudebních nástrojů v Brně.

Havenets s.r.o. - servis datových sítí v Praze a okolí.

Interní audit HACCP

Česká legislativa vyžaduje provádět vnitřní audity HACCP (= systematické a nezávislé ověřování systému kritických bodů a jeho shody s plánem Systému kritických bodů) alespoň jedenkrát ročně, a to u všech typů potravinářských provozů.

Kdo interní audit HACCP provádí?

Interní audit HACCP provádí zcela nezávislá vyškolená osoba či firma (interní auditor), která je pověřena ředitelem či jednatelem konkrétní společnosti a která není za plnění Systému kritických bodů přímo odpovědná. Interní auditor provádí zajištění vnitřního auditu, které je nezávislé a systematicky ověřuje kritické body dané provozovny a zároveň zkoumá, zda je dodržována správná výrobní praxe a hygienické úrovně celého HACCP.

Za organizaci a zajištění interního auditu alespoň jedenkrát ročně zodpovídá vedoucí provozovny.

Interní audit se zaměřuje na:

  • vstupní hygienickou kontrolu provozu
  • hodnocení splnění požadavků na příručku HACCP
  • analýzu nebezpečí
  • kontrolu funkčnosti jednotlivých kritických bodů
  • kontrolu a vyhodnocení záznamů z měření v kritickém bodě
  • kontrolu zařízení a obsluhy provozovny
  • kontrolu záznamů o školení pracovníků
  • školení o hygienickém minimu (v případě, že je zhodnoceno jako žádoucí)
  • závěrečné hodnocení

Jak audit probíhá a na co se zaměřuje?

Interní audit HACCP posuzuje a v závěru konstatuje, do jaké míry je systém funkční, účinný a zda odpovídá požadavkům platné legislativy. Audit dále posuzuje situaci v provozu, stejně jako správnost a úplnost dokumentace k systému HACCP.

Účelem auditu je docílení systémového zabezpečení zdravotní nezávadnosti provozu.

Výstupem interního auditu je protokol, který obsahuje doporučení pro zlepšení vašeho systému provozu či upozorní na případné nedostatky a odchylky, které je potřeba v rámci provozu v následujícím období vyřešit a pozměnit tak, aby byl váš systém HACCP stále v souladu s platnou legislativou a požadavky.

Fotografie